Dagens namnsdags barnValdemar är ett gammalt nordiskt namn besläktat med det slaviska namnet
Vladimir
som lär betyda 'världens herre' eller 'prisad för sin makt'.
31 december 2005 fanns det totalt 14 764 personer i Sverige med namnet
Valdemar, men endast 624 bar det som tilltalsnamn.

Volmar är ett mansnamn, en lågtysk variant av Valdemar.
Betydelsen är världens herre eller prisad för sin makt.
31 december 2005 fanns det totalt 196 personer i Sverige med namnet
Volmar varav 38 med det som tilltalsnamn.

Dagens namnMansnamnet Patrik är av skotskt ursprung och kom till Sverige på 1600-talet med invandrande skotska släkter. Namnet kommer av det latinska ordet patricius och betyder adelsman. Namnet hade en popularitetstopp under 1970- och 1980-talet, men har sedan dess avtagit i popularitet. 31 december 2008 fanns det totalt 40 945 män i Sverige med förnamnet Patrik varav 28 216 med det somtilltalsnamn.

 


Kvinnornamnet Patricia är den feminina formen av Patrik som är av skotskt ursprung och kom till Sverige på 1600-talet med invandrande skotska släkter. Namnen kommer av det latinska ordet patricius som betyder adelsman. Ordet "patricier" som användes under medeltiden, kom just från namnet Patricia.

Namnet har ökat i popularitet i Sverige sedan 1980-talet och finns numera bland de 100 vanligaste namnen. Den 31 december 2005 fanns 5 617 personer folkbokförda i Sverige med namnet Patricia.

 Dagens namn


Mansnamnet Tiburtius är ursprungligen ett gammalt romerskt släktnamn som bildats av namnet på staden Tibur. En martyr på 200-talet hette Tiburtius, men man känner inte till så mycket fakta om honom.
Namnet är ett av de allra ovanligaste som återfinns i almanackan. Den 31 december 2005 fanns det totalt 36 personer folkbokförda i Sverige med namnet men dock bara 7 som hade det som tilltalsnamn.

Dagens namnIngvar är ett mansnamn och är ett fornnordiskt namn som
betyder "Ings krigare".
31 december 2005 fanns det totalt 8228 personer som
hade Ingvar som tilltalsnamn.

Ingvor är ett kvinnonamn och är ett fornnordiskt namn
där Ing är namnet på en gud.
31 december 2005 fanns det totalt 1307 personer som
hade Ingvor som tilltalsnamn.

Dagens namnOtto
är ett mansnamn av tyskt ursprung, en kortform av namn på Ot-,
vilka är bildade till ett ord med betydelsen "egendom" eller "rikedom".
31 december 2005 fanns totalt
10 372 personer i Sverige med namnet Otto varav 2 322 med det som tilltalsnamn.


Ottilia är ett kvinnonamn som är en latiniserad form
av det fornhögtyska namnet Odila.

Ot-, där förleden har betydelsen "egendom", "rikedom"
& det fanns 31 december 2005

totalt 3 525 personer i Sverige med förnamnet Ottilia.


Dagens namnNadja, är ett kvinnonamn med ryskt ursprung. Det är en förkortad form av Nadeschad som betder "hopp".
Tanja, är ett kvinnonamn med ryskt ursprung. År 2003 fick 48 flickor namnet.

RSS 2.0